Opleidingen

Reglement muziekopleidingen bij Muziekvereniging Sancta Maria.
Ingangsdatum: 1 september 2016
Hoofdlijnen

• Bij muziekonderwijs maken we onderscheid tussen HaFaDru –opleidingen (Harmonie, Fanfare en Drumband) en overige muziekopleidingen. De reden hiervoor is dat HaFaDru-opleidingen voor personen tot 18 jaar gesubsidieerd worden door de gemeente Asten; overige muziekopleidingen niet.
• Bij het volgen van een muziekopleiding bij Muziekvereniging Sancta Maria dient de bereidheid aanwezig te zijn om –na voldoende opleiding- inzetbaar te zijn als muzikant binnen de vereniging.
• Cursisten verbinden zich voor minimaal één cursusjaar.
• Een regulier cursusjaar bestaat uit 38 lesweken (tijdens schoolvakanties is er geen les).
• Alle muzieklessen worden verzorgd door docenten van Muziekschool Musicas Deurne (www.muziekschoolmusicas.nl).
• Bijdrage door Muziekvereniging Sancta Maria wordt verleend op muzieklessen, maar niet op muziekboeken.
• Muziekvereniging Sancta Maria behoudt zich het recht voor om dit reglement geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op het moment dat het plafond van ons jaarlijks opleidingsbudget is bereikt of wanneer er dusdanige belangstelling is voor één muziekinstrument, dat het de behoefte van onze vereniging overschrijdt.

HaFaDru-opleidingen (Harmonie, Fanfare, Drumband)
Jongeren tot 18 jaar
Hoofdregel:
• Muziekinstrument wordt in bruikleen ter beschikking gesteld door Muziekvereniging Sancta Maria.
Kosten:
Opleiding 15 minuten les per week (niveau A):
Eigen bijdrage €135,- per jaar.
Opleiding 20 minuten les per week (niveau B):
Eigen bijdrage €180,- per jaar.
Opleiding 25 minuten les per week (niveau C):
Eigen bijdrage €215 ,- per jaar.

Volwassenen vanaf 18 jaar
Hoofdregels:
• Muziekinstrument wordt in bruikleen ter beschikking gesteld door Muziekvereniging Sancta Maria.
• Lidmaatschap Muziekvereniging Sancta Maria is verplicht; contributie bedraagt 120 euro per jaar.
• Bijdrage in kosten door Muziekvereniging Sancta Maria 1e lesjaar 360 euro, 2e lesjaar 240 euro, 3e lesjaar 120 euro.
Kosten:
Opleiding 15 minuten les per week (niveau A) + huiswerk:
1ste lesjaar €305,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €425,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €545,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
Opleiding 20 minuten les per week (niveau B) + huiswerk:
1ste lesjaar €485,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €605,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €725,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
Opleiding 25 minuten les per week (niveau C) + huiswerk:
1ste lesjaar €665,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €785,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €905,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)

Overige muziekopleidingen
Onder overige opleidingen verstaan we: gitaar (akoestisch, electrisch en bas), keyboard, piano, viool en zang.
Hoofdregels:
• Cursist dient zelf voor instrument te zorgen (huur of koop).
• Lidmaatschap muziekvereniging Sancta Maria is verplicht; contributie bedraagt 120 euro per jaar.
• Er is onderscheid in tarieven tot 21 jaar en vanaf 21 jaar. Dit komt omdat Muziekschool Musicas voor personen vanaf 21 jaar BTW in rekening dient te brengen.
• Bijdrage in kosten door Muziekvereniging Sancta Maria 1e lesjaar 360 euro, 2e lesjaar 240 euro, 3e lesjaar 120 euro.
• Bijdrage door Muziekvereniging Sancta Maria wordt verleend op muzieklessen, maar niet op muziekboeken.

Kosten voor personen tot 21 jaar:
30 minuten wekelijks (38 lessen) + huiswerk .
1ste lesjaar €480,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €600,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €720,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)

30 minuten om de week (19 lessen) + huiswerk .
1ste lesjaar €120,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €240,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €360,- per jaar (incl. Lidmaatschap en bijdrage)

Kosten voor personen vanaf 21 jaar:
30 minuten wekelijks (38 lessen) + huiswerk .
1ste lesjaar €631,20 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €751,20,00 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €871,20 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)

30 minuten om de week (19 lessen) + huiswerk .
1ste lesjaar €195,.60 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)
2de lesjaar €315,60 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)
vanaf 3de lesjaar €435,60 per jaar (incl. BTW, Lidmaatschap en bijdrage)

 

 

2019