Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging Sancta Maria

Voorzitter: Gerard Verberne:  Tel. 0654327444.  Mail: info@muziekverenigingsanctamaria.nl

Vice voorzitter, Penningmeester: Ad Vermeulen

Secretaris: Susanne de Groot Mail,  info@muziekverenigingsanctamaria.nl

Bestuurslid: Anton Daelmans

Bestuurslid: Fria van den Heuvel

Bestuurslid: Richard Gooren

2019