De regels
• Etenswaren, drank, auto’s en bedrijfsmatige verkoop van goederen is niet toegestaan.
• Bij aankomst wijst de organisatie een plaats toe.
• De organisatie stelt geen verkoopmiddelen (kraam, vloerzeil, etc.) ter beschikking.
• U bent verplicht de instructies van de organisatie op te volgen.
• Vol=Vol, schrijf daarom tijdig in.
• Na afloop van de markt dient u uw plek schoon achter te laten. Niet verkochte artikelen neemt u zelf weer mee.
• De organisatie behoudt zich het recht deelnemers te weigeren of te verwijderen indien dit reglement niet wordt nageleefd en/of de orde wordt verstoord.
• Er mag geen gebruik worden gemaakt van aggregaten.
• Deelname van de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico. Voor diefstal of beschadiging van eigendommen en het oplopen van lichamelijk letsel veroorzaakt door deelnemers of derden is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
• Per voertuig mogen maximaal 2 volwassenen het verkoopterrein op (€ 1,00 per extra volwassene).
• Verkoop is uitsluitend toegestaan binnen het afgesloten terrein. Tussentijdse bevoorrading van buiten het verkoopterrein is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan met uw voertuig de kofferbakverkoop voor 14.00 uur te verlaten of uw voertuig van de standplaats te bewegen.
• Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en politie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
• Publiek wordt pas na 9:00 uur toegelaten op de markt.

Prijzen
Auto: € 10,00
Bestelbus: € 15,00
Aanhanger: toeslag € 5,00
Campers, bak- of vrachtauto’s zijn niet toegestaan.
De deelnemers dienen de betreffende dag aanwezig te zijn tussen 7.30 uur en 8.30 uur.
De kofferbakverkoop duurt tot 14.00 uur.

Inschrijven
Deelnemers kunnen zich hier inschrijven  om verzekerd te zijn van een plaats. De plaats wordt pas gereserveerd als het geld op onze bankrekening is bijgeschreven.
Het is uiteraard ook mogelijk om zonder voorinschrijving naar de kofferbakverkoop te komen. Betaling bij inrijden. Wanneer de beschikbare ruimte bezet is, worden geen deelnemers meer toegelaten.

Wilt u verzekerd zijn van een verkoopplek, reserveer dan via deze website.